ALgemene voorwaarden

Facturering/Betalingsvoorwaarden

Voor zakelijke klanten geldt dat na de bestelling een bevestigingsmail gestuurd wordt. Als bijlage hierin is de factuur gevoegd. De betaling dient voor levering te geschieden tenzij anders overeengekomen.

Voor particulieren geldt dat de betaling uitsluitend via Ideal of creditcard gedaan kan worden, tenzij anders overeengekomen.

Annulering

Nadat de leverancier de opdracht per e-mail heeft bevestigd, kan de bestelling niet meer geannuleerd of gewijzigd worden. Dit is uitsluitend mogelijk na overleg met leverancier. Eventuele kosten worden bij annulering in rekening gebracht aan de opdrachtgever. Dit bedraagt over het algemeen 25% van de totale order.

Klachten

Op werkdagen kunt u voor klachten en vragen terecht bij de klantenservice van de leverancier. Dit kan via email. Klachten worden tot 7 dagen na levering van de opdracht in behandeling genomen.

Privacy

Gegevens van de opdrachtgever zullen niet worden doorgegeven aan andere organisaties voor commerciële doeleinden.

Geschillen

Op al onze leveringen is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen worden voorgelegd aan de rechtbank te Amsterdam.