Privacyverklaring

Deze website (www.vaneijksoliebollen.nl) is in beheer van ShanePictures Media.

Van Eijks Oliebollen respecteert uw privacy. Op deze pagina leggen we u uit hoe we hier op www.vaneijksoliebollen.nl mee om gaan, welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel dat gebeurd.

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

Van Eijks Oliebollen kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Van Eijks Oliebollen en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Van Eijks Oliebollen verstrekt. Van Eijks Oliebollen kan, indien de website een (contact)formulier bevat, de volgende persoonsgegevens verwerken:

– Uw voor- en achternaam
– Uw adresgegevens
– Uw telefoonnummer
– Uw e-mailadres
– Uw IP-adres

WAAROM DE GEGEVENS NODIG ZIJN

Van Eijks Oliebollen verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

Daarnaast kan Van Eijks Oliebollen uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit juridische dienstverlening.

HOE LANG WORDEN GEGEVENS BEWAARD

Van Eijks Oliebollen bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

DELEN MET ANDEREN

Van Eijks Oliebollen verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

Op de website van Van Eijks Oliebollen worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, zoals het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Van Eijks Oliebollen gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

GOOGLE ANALYTICS

Van Eijks Oliebollen maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken. Deze statistieken zijn anoniem en dus niet op individuele personen herleidbaar. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt. Van Eijks Oliebollen heeft het delen van deze informatie met derden uitgeschakeld. Google kan deze informatie desondanks aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, Van Eijks Oliebollen heeft hier geen invloed op. Van Eijks Oliebollen heeft Google geen toestemming gegeven om de via Van Eijks Oliebollen verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten. Verzamelde gegevens worden niet automatisch verwijderd.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@vaneijksoliebollen.nl. Van Eijks Oliebollen zal zo snel mogelijk, uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

BEVEILIGEN

Van Eijks Oliebollen neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Van Eijks Oliebollen maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Van Eijks Oliebollen verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op met Van Eijks Oliebollen via info@vaneijksoliebollen.nl.

COOKIES

Van Eijks Oliebollen maakt op deze website gebruik van enkele cookies. Zie voor meer uitleg over cookies onze cookieverklaring.

NIEUWSBRIEF

Mogelijk verstuurt Van Eijks Oliebollen periodiek een digitale nieuwsbrief per e-mail aan onze klanten en aan geïnteresseerden. Alleen mensen die aan hebben gegeven dat zij de nieuwsbrief willen ontvangen stuurt Van Eijks Oliebollen deze nieuwsbrief. In elke nieuwsbrief is een afmeldlink geplaatst, zodat de ontvanger zich direct af kan melden. Van Eijks Oliebollen gebruikt het abonneebestand alleen voor het versturen van de mailing.